Plániky KZ (archív)

PLÁNIK NA 1Q ROKU 2023: Západné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 4Q ROKU 2010: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2010: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 1Q ROKU 2010: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 1Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2017: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2016: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2015: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2014: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2013: Západné Slovensko, Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2012: Západné Slovensko , Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 1Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 2Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 4Q ROKU 2011: Západné Slovensko , Stredné Slovensko


PLÁNIK NA 4Q ROKU 2010: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 3Q ROKU 2010: Západné Slovensko , Stredné Slovensko

PLÁNIK NA 1Q ROKU 2010: Západné Slovensko , Stredné Slovensko