O nás

Isto vás zaujíma, čo to znamenajú tie bežne zaužívané názvy, ktoré počúvate často v našich rozhovoroch, typu „mesačné, mládežnícke, nedeľné, evanjelizačné, biblické, modlitebné“ zhromaždenia (pobožnosti). Každé z nich je niečim iným odlišné.

Zhromaždenia mávame každú nedeľu, utorok a piatok. V nedeľu sa stretávame doobeda a poobede. Doobeda prebieha Pamiatka Pánova. Tak ako nám to PÍSMO – BIBLIA odkazuje v knihách – „To činte na Moju pamiatku“, keď Pán Ježiš bol so svojimi učeníkmi, lámal chlieb a pil z kalicha a tak postupne po ňom lámali a pili ostatní, … aj u nás tak robíme s rozpomienkou na Neho. Poobedné stretnutia sú Evanielizačné. Evanielium je radostná zvesť v preklade a túto radostnú zvesť túžime hlásať každému, kto bude mať chuť počúvať, myseľ otvorenú premýšľať a ochotné srdce prijať Pána Ježiša a dať Mu k nohám svoj život.

Mesačné zhromaždenia dostali ten názov preto, lebo sa konajú jednu nedeľu v mesiaci. U nás v Seredi z viacerých historických a organizačných dôvodov raz za 2 mesiace. Poobedné zhromaždenie trvá dve hodiny a viacmenej je to väčšie evanjelizačné zhromaždenie, kde je vždy pozvaný slúžiaci brat (hovoriaci slovo Biblie na vlastnú, alebo vopred dohodnutú tému) a prídu aj bratia a sestry z okolitých miest.

Mládežnícke zhromaždenie je zamerané pre mladých. V našom zbore mávame mládežnícke zhromaždenia každú piatu nedeľu v mesiaci. Približne to kalendárne vychádza na každý tretí mesiac v roku.

Nedeľné zhromaždenia, to sú všetky ostatné (bežné) zídenia v nedeľu, ktoré sa stretávame či už tu máme nejakého pozvaného brata, alebo nie. Pozvaní bratia sú z rôznych zborov po Slovensku a Čechách. Na poobedných zídeniach poväčšinou medzi jednotlivým službami spievajú mladí piesne.

Biblické hodiny sú venované štúdiu a výkladu písma – Biblie. Každý utorok čítame a preberáme po kapitolách zaradom všetky knihy starého aj nového zákona. Aktuálna kniha je vždy napísaná na úvodnej stránke medzi časmi stretávania. Biblické a modlitebné hodiny sa časovo posúvajú podľa posunu času. V lete od 19:00 – 20:00 a v zime od 18:00 – 19:00

Na modlitebných hodinách, ako už navádza samotný názov týchto zhromaždení, sa modlíme. Je to čas, kedy každý piatok ďakujeme za uplynulý týždeň, vyprosujeme si milosť a požehnanie od Toho, ktorý môže všetko na ďalšie dni. Námety na modlitby sú posielané aj za ostatné zbory, ktoré si čítame pred modlitbami. Sú to chvíle, kedy celý zbor v jednote kľačí pred Stvoriteľom a pristupuje v úprimnosti k Jeho nohám pred bratmi a sestrami.