Duchovné piesne

Piesne, ktoré spievame v našom zbore, sú zo spevníka Duchovné piesne. Postupne sme sa rozhodli počas COVIDu ich naspievať aby sme si mohli zaspievať aj z našich domovov. V naspievavaní pokračujeme a tak piesne postupne dopĺňame. Ponúkame možnosť si vypočuť piesne, alebo aj zaspievať si spolu s nami, aj vám, milý návštevníci, veríme, že budete chváliť Pána z úprimného srdca a s radosťou, ako aj my.

002 Dobroreč, ó, duša (4H) Mládež
016 Veľký a slávny Boh (4H)
018 Ó, Ty v láske neskonalý (4H)
019 Sláva Ti, veľký Bože! (4H)
020 Nech znie Bohu sláva! (4H)
031 Otče, príjmi obeť chvál (4H) Mládež
032 Mrákota, noc, tiene hriechu (4H) Mládež
033 V Betleheme Dávidovom (4H) Mládež
034 Ó, malé mesto Betlehem (4H) Mládež
035 Tichá noc (4H) Mládež
036 Čujte slávny neba ples (4H) Mládež
037 Radujte sa, svetla deti (4H) Mládež
038 Čujte vzácna, ľúba pieseň (4H) Mládež
049 Na kríži dal sa v obeť Pán (4H)
050 Baránok Boží na Kríži (4H)
054 Tvoj kríž a krv je pre mňa zárukou (4H) Mládež
055 Za mňa Si, Pane, krvácal (4H)
061 On žije (4H)
064 Ježiš, Spasiteľ môj drahý (4H) Mládež
065 Za teba na kríži (4H)
068 Tam pod Kristovým krížom (4H) Mládež
070 Predivný (4H) Mládež
072 Slobodný život (4H)
075 Do svätyne vchod máme (4H)
078 Spásu si mi z lásky dal (4H)
082 Umytý belšie nad sneh (4H) Mládež
083 Len spravodlivosť Kristova (4H)
089 Dnes Tvoja Cirkev stoluje (4H)
092 Poď spievať ku cti Pána (4H)
097 Sláva Tebe, Ježišu! (4H)
099 Hoden chvál je Baránok! (4H)

101 Jak para život ľudský zdá sa (4H)
106 Stará zvesť (4H) Mládež
113 Zmierte sa s Bohom dnes (4H)
123 Mnohí smú s Ježišom radostne žiť (4H)
124 Čas mizne, letia hodiny (4H)
125 Ó, nechoď svetom sám a sám (4H) Mládež
133 Idem už, Pane môj (4H)
134 Skala vekov (4H)
135 Ja celkom taký, aký som (4H)
138 Istota vzácna (4H)
141 Pán Ježiš aj mňa hľadal (4H)
160 Kto dá mi silu k púti (4H)
162 Keby som nemal Teba (4H)
166 V Kristu mám nebeský, vzácny mier (4H) Mládež
168 Ježišu drahý (4H)
187 Srdce mi radosťou napĺňa zvesť (4H)
189 Starý drevený kríž (4H)
190 Tak vzácna milosť (4H) Mládež
196 Mám veľkého, mocného Kráľa (4H)

Viac piesní naspievaných nami môžete nájsť na stránkach https://www.milosh.sk/index.php/piesne